من و روزهای فصل سوم زندگی

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱ساعت ۸:٠٤ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱ساعت ٧:٥۸ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱ساعت ٧:۳۱ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱ساعت ٢:٠٦ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱ساعت ٧:٥۸ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱ساعت ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱ساعت ٦:۳۸ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱ساعت ٤:٢٥ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۱ساعت ٥:٢٧ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩۱ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

قلبم توی دهنمه . بخوام درست تر توصیف کنم ، یک جایی توی جمجمه رسیده که اگر فین کنم دهلیزهای قلبم میزنه بیرون و اگر عق بزنم بطن هاش ! الان فکر کنم دهنم رو باز کنم دریچه های قلبم دیده میشه . به عمرم انقدر استرس نداشتم.

هیچ کس هم درک نمیکنه . این ها فکر میکنن من از عمل میترسم ، واسه همین میخندن بهم. میگن تو سرتقِ چشم سفید که غلط های محیر العقول کردی چطور از یک سزارین میترسی. هرچی هم میگم از عمل نمیترسم درک نمیکنن  . من از تغییر بزرگی که داره رخ میده میترسم. از خودِ دو تاشده ام. من از هر دوی اون نیمه ها میترسم. هم خودم، هم اون کوچولویی که هیچ تصوری ازش ندارم و نمیدونم چه شکلیه و کیه و چیه .

از شدت استرس دیشب نخوابیدم و از صبح دارم بالا میارم. ساعت 5 وقت  آتلیه دارم و هنوز حاضر نشدم. روحیه خوبی هم دارم که وقت آتلیه رو گذاشتم شبِ زایمان . عمدا این کارو کردم که روز آخر خیلی حالیم نشه ساعت هاش. ولی فرقی هم نکرده ، دل و روده ام به هم میپیچه همچنان. 

برام دعا کنین . دعا کنین امشب آروم بگذره و فردا هم . من یاد همه میکنم ، شما هم یاد من باشین. نمیدونم کی میتونم آپ کنم دوباره . رمز اینجا رو به یک دوست دادم و قراره شوهر جان کامنت بگذاره و خبرها رو بده و دوست جان آپ کنه . اگر آپ نشد بدونین الف کوتاهی کرده و خبری نداده .

دوستتون دارم. خدا نگهدار همتون .

× بعدا نوشت : آتلیه رفتیم و عکس هم گرفتیم، ولی همچنان استرس دارم. خوبیش اینه که امشب شب عزیزیه و میشه تا صبح خدا رو صدا زد. تا ساعت هفت و نیم صبح که بخوام برم . امیدوارم زود عمل بشم، اگر نه با این حالِ منقلب میترسم نه ماه این بچه تحمل کرده، الان خدای نکرده یک چیزیش بشه .

پسرکم ، فردا صبح ، به امید خدا ، میای توی بغلم . تو هبوط میکنی و من ، مادر میشم .  نمیدونم میتونم مادر خوبی باشم یا نه ، نمیدونم خدا چرا به من ِ ناتوان و ضعیف اعتماد کرده و فرشته ای رو به من سپرده ، اما دلم میخواد فکر کنم حتما توانش رو در من دیده . امیدوارم بتونم مادرِ خوب و لایقی برات باشم. دلم میخواد اگر روزی بزرگ شدی و کاستی های من رو دیدی، بدونی که تمام ِ توان ِ من همین بوده و بدونی که اون کاستی ها، اوج ِ توان ِ من بوده . یقین بدون که از چیزی برات کوتاهی نخواهم کرد پاره ء وجودم .

 

نوشته شده در شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱ساعت ٤:٢٥ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱ساعت ٦:۳٦ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱ساعت ۱:۱٠ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱ساعت ٧:٢٤ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱ساعت ۸:۱٩ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در جمعه ۱٦ تیر ۱۳٩۱ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در جمعه ۱٦ تیر ۱۳٩۱ساعت ۳:٢٧ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ساعت ٥:۱٩ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ساعت ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ساعت ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱ساعت ۸:٤۳ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩۱ساعت ٦:٤٦ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱ساعت ٩:٤۳ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۱ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱ساعت ٩:٠٢ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩۱ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳٩۱ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱ساعت ٧:٠٦ ‎ب.ظ توسط ریحانه نظرات () |


Design By : Night Skin