* مرز بین خوشبختی و بدبختی ، گاهی به قدر مو هم نیست ، کمترست . صبح عید غدیر اتفاقی که مدت ها منتظرش بودم رخ داد و من خوشحال بودم. اتفاقی که فکر میکردم خوب است و فردایش همان ، شد شرِ زندگیم و دامنم را گرفت . خدا ، درست همان لحظه ای که فکر میکردم برنده شده ام ، برگه ء آسش را جلوی رویم گذاشت و باختم! به جایی رسیدم که مطمئن بودم مردن ، بهترین اتفاقیست که میتواند رخ بدهد و این طور وقت ها ، همه حتی مرگ ، برایت ناز میکنند و دور از دسترسند. جایی رسیدم که فقط و فقط یک نفر میتوانست کمکم کند و آن یک نفر کسی بود که حداقل در گذشته ءنزدیک ، هیچ انگیزه ای برایش نگذاشته بودم ... که میتوانست بنشیند و شکسته شدنم را ببیند و کاری کند که زندگی ام خاکستر شود. میتوانست هرآنچه داشتم و دارم را به یک کلمه تباه کند، کسی که روز قبلش، چشم در چشمش ، وقتی پرسید برای تولدم چه چیز دوست دارم ؟ گفتم خبر مرگت! و حالا میشد که خبرمرگ مرا هدیه کند به خانواده ام! میتوانست پشت مرا خالی کند و بگذارد من باشم و بزرگترین هراس زندگی ام ... اما نکرد. هیچ کدام این کارها را نکرد. کنارم ماند و تنهایم نگذاشت و بعد فهمیدم از ترس اینکه نکند سکته کنم از ترس و استرس پیشم مانده. شب ها کنارم ماند و من خوابیدم و او بیدار ماند که وقتی با کابوس پریدم بغلم کند. و عوض ِ تمام ِ این ها، من هم یک "چرا؟ " از او پرسیدم. و گفت که بالاخره یک نفر باید به تو دوست داشتن رو نشون میداد. باید بفهمی عشق یعنی چی ! گفت که من بلد نیستم ادیبانه و شاعرانه حرف بزنم ، نمیتونم ادای پسربچه های عاشق رو در بیارم، اما با عملم عشقم رو نشون میدم. و خندید پرسید بعد از شیش سال باور کردی عاشقتم یا هنوز شک داری؟ ... و من شک دارم که لایق این عشق هستم یا نه....

** مرز بین دوست و دشمن هم به قدر مرز بالایی باریک است . این مدت دوستان و دشمنان را شناختم تا حدی. حتما ماجرای آن تنیسور معروف را شنیده اید که وقتی از مسابقه ای برمیگشته ، وقتی میخواستی سوار ماشینش شود زنی جلویش را میگیرد و میگوید که پسرش سرطان دارد و در حال مرگ است و برای معالجه اش احتیاج به پول دارد و ورزشکار قصه ، بدون معطلی چک یک ملیون دلاری جایزه اش را به او میدهد. چند روز بعد به او میگویند که تحقیق کرده اند و فهمیده اند که نه تنها آن زن پسرش مریض نیست و در حال مرگ نیست ، که اصلا پسری ندارد! و ورزشکار خوشحال میشود. وقتی دلیل خوشحالی اش را میپرسند میگوید که خوشحالم دروغ بود و بچه ای در حال مردن نیست . ! بعضی ها این طوری فکر میکنند و من اینجا با جماعتی طرفم که ناراحتند چرا اتفاق بدی نیفتاده و بیخود غصه خورده اند!!!!! و ناراحتند که چرا فکر میکرده اند من حالم بد است و حالم خوب بوده و هر آنچه شایسته خودشان و نزدیکانش هست را نوشته اند! یادم نمی آید که جایی نوشته باشم  کسی مریض است و مشکل دارد. اگر نوشتم "خوشبختی یعنی داشتن چیزهایی که میشه به دقیقه ای از دست بدیشون" قطعا منظورم رخ دادن مشکلی برای خانواده نبود که اعضای خانواده برای من " چیز" نیستند! و من هم مسئول برداشت های دیگران نیستم. کما اینکه با پست بعدی هرکس یک جور برداشت کرد و من مسئول آنها هم نیستم. با وجود چیزهایی که خواندم هم دلیلی ندارد بخواهم توضیح اضافه تری بدهم. بهرحال زندگی من هم حریمی دارد و با تعریف من ، قصه های مادرشوهر و چی خوردم و چی پوشیدم و کجا رفتم شامل این حریم نیست ، اما آنچه رخ داد میان من و او و خداست و چند نفر دیگر و قطعا هرگز هیچ کجا با هیچ کس در موردش حرف نخواهیم زد. دگردیسی سی ماهه ام تمام شد... حالا وقتش است که به قول همسرم همزمان با تولدم، تولد دوباره ای داشته باشم و خیلی چیزها را از نو بسازم. خواب بود، رویا بود و با حتی کابوس ، هرچه بود ، گذشت... در ازای محبتی که کرد فقط یک چیز خواست و اینکه بی خیال این وب به قول ِ او ، لعنتی بشوم و گفت تو خودت نمیبینی که چه لطمه ای به زندگی مان زده . خواست زیادی نیست در برابر آنچه کرد و من هم با دادن این توضیح که معتاد را هم دفعی و آنی از مواد جدا نمیکنند ، قول دادم که پرونده ء اینجا را ببندم. ااگر هم این چند پست را نوشتم ، چه خداحافظی و چه پست بعدی ، فقط به احترام دوستانی بود که میدانستم نگران میشوند اگر بی خبر بروم و وقتی خداحافظی کردم و دیدم خیلی ها خیلی نگران تر و ناراحت ترند از آنچه من فکر میکردم، نوشتم که بگویم خوبم. پست قبلی را به خاطر حدود سیصد کامنت تایید شده و دوبرابر آن تاییده نشده ء پست خداحافظی نوشتم و در کمال تعجب دیدم که باز عده ای نقش خویشتن در آب دیده اند و عقده های فروخورده شان سر باز کرده و  باز از جلب توجه و هیستری و هزار یک مرضِ نهفته و آشکار خودشان حرف زده اند! واقعا حوصله جواب دادن و حرف زدن ندارم ، اگر نه جواب این دوستان چیزی دراین مایه هاست که خب من دلم توجه میخواهد! شما توجه نکن که کان ِ من بسوزد!!! و دل شما خنک شود!!!

کامنت های معلوم الحال را هم حذف نخواهم کرد. سه سال شما من را شناختید و به قدر سه پست حق دارم که من خوانندگانم را بشناسم و اسم و رسم هرکس را بدانم. وقتی یک نفر اصرار دارد که شغل شریف خودش و مادرش و پدرش را بنویسد، خب چرا بخل کنم و نگذارد؟ بگذار بنویسد. و البته بعضی به قدر جلبک هم نیستند که بدانند اینجا آی پی نشان داده میشود و وقتی به ده اسم مینوسند من ده بار گول نمیخورم !

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید