بی نام

در این مدت که نبودم کشف کردم که هزار نوع چسب ساخته اند برای چسباندن چیزهای بی ربط به هم . چسب شیشه و سنگ ، چسب چوب و آهن ، چسب کاغذ و سنگ و صدها نوع چسب فوری و قطره ای و کیلویی و قس علی هذه ! به گمانم این روزها چسبی برای آب و باد و آفتاب و بو هم خواهند ساخت...

همه چیز را میتوان به هم چسباند، الا آدم های بی ربط را.  چسب آدم ها هنوز ساخته نشده و من از آیندهء مبهم پر پیچ و خم میترسم...

*پسرک هم خوب است. بزرگ شده است و مثل تمام 22 ماهه ها شیرین زبانی میکند و شیرین ادایی. برایم شعر میخواند و دوستت دارم من بیشاره !میخواند و میرقصد و آخرش هم "بوس جون"  میگذارد و مرا میبوسد و دنیا رنگی میشود. میبوسمش و میگویم کاش مشکلات ما هم به بوسه ای حل میشد.  نمیشود...

/ 0 نظر / 160 بازدید