خواهره بی بی رو بغل کرده و داره قربون صدقه اش میره .

قربون چشم های قشنگ خاله ... قربون دماغ کوچولوت ... قربون لب های غنچه ات خاله ...خوشبحال دوست دخترهاتون خاله جون ... خاک به سر ما که  یک دوست پسرم نداریم که لب هاش مثل لب های شما خوردنی و خوشمزه باشه خاله جون  !!!

قیافه ء من : تعجبتعجبتعجب

/ 0 نظر / 2 بازدید