پست قبلی منو یاد روز ختنه بی بی انداخت. از روز قبلش وقت گرفته بودم و حالم خراب بود خیلی. در این حد که قرار بود سه تا از دوستام بیان دیدنم و قرار بود که ساعت رو هماهنگ کنیم ، و من اصلا نمیدونستم موبایلم کجاست و در نتیجه دوستان از ادامه ء راه برگشته بودن ! - من از سه تاشون عذر میخوام از همین تریبون ! - الکی هی بغض میکردم و هی پسرجان رو بغل میکردم. وقتش هم ساعت هفت و نیم صبح بود. ساعت 5 شیرش دادم و ساعت 6 قطره ء استامینوفن و ساعت 7 هم رفتیم . اونجا من بچه رو خوابوندم روی تخت و وسایلش رو گذاشتم و خودم آمدم بیرون . الف بالای سرش موند. یکهو جیغش بلند شد و گریه های سوزناک ِ از سر درد و من هم بیرون اتاق زار میزدم . صدام کردن که شیشه اش رو بدم ، رفتم توی اتاق که بدترین لحظه رسیدم و دکتر داشت میبرید!! و من شیشه رو دادم باباش و باز عرعرکنان آمدم بیرون و نمیفهمیدم که این الان داره میبره پس اون جیغ وحشتناک بچه ام مال چی بود که بعدا فهمیدم مال آمپول بی حسی بوده. شیشه رو که خورد ساکت شد و دکتر هم دوخت و دوزها رو کرد و سفارش ها رو کرد و ما رفتیم خونه بابا اینها. حالا اونها هم یک عالم مهمون داشتن و به محض اینکه رسیدیم ، هنوز توی پذیرایی بودیم که جیغ های جگرخراش بچه ام شروع شد. اون گریه میکرد و من گریه میکردم، میخواست ادرار کنه نمیتونست و میسوخت. به سلامتی و دل خوش همه بیدار شدن و دور ما دو تا حلقه زده بودن. حساب کنین که چهارده پونزده تا آدم به طور همزمان داشتن من و بی بی رو دلداری میدادن! اون که کارش رو کرد و تموم شد و گریه اش بند آمد و خوابید، ولی من راه میرفتم و گریه میکردم. پسر داییم خونمون بود و خنده اش گرفته بود از گریه های من و به شدت هم متعجب شده بود. خاله ام به زور دستم رو گرفت و برد بهم یک شربت بده که پسر داییه آمده میگه یادته عروسی فلانی شما هم بودین ؟ گفتم خب! گفت یادته لباست فلان رنگ بود!!! با تعجب گفتم خب! گفت یادته لاکت رو جا گذاشته بودی؟ نگاهش کرد با تعجب و گفتم خب! گفت یادته چقدر گریه کردی؟ گفتم برو بابا. تو هم یاد چی افتادی... میگفت به جان ریحانه نمیتونم باور کنم این تویی! اون موقع میگفتم از این دختر ننر تر نداریم!... حالا من همین طوری هم اشکام میاد، گفتم تو خلی ! اونها دوازده ساله جدا شدن. من هجده سالم بود، با الان یکی میکنی و باز اشکام می امدن . گفت یعنی تو واقعا داری برای بلبل - واژه مودبانه شومبول!- این گریه میکنی؟ یک لحظه آمدم بگم نه واسه بلبل تو گریه میکنم که خوشبختانه هق هقم اجازه نداد و بعدش دیدم هی وای من !!چه جوابی ! اونم به یک آدم 37 ساله!نیشخند

تا شب همه داشتن واسه من خاطرات فانی از ختنه و ختنه سورون تعریف میکردن. از اینکه فلان فامیل دور مادربزرگ رو یک هفته مونده به مراسم دامادیش ختنه کردن و اینکه کسی نفهمید تا شب عروسی زخم ها خوب شده یا نه !زبان از اینکه نوه اون یکی خاله رو وقتی پنج ساله بوده ختنه کردن و اون هم به هرکی میرسیده لخت میشده و نشون میداده تغییرات حاصله رو !و بالاخره بعد از چند بار کتک مفصل خوردن بی خیال ِ استریپ تیز شده. و خواهر کوچیکه هم جک گفت برام که یک نوزادی رو ختنه میکنن، وقتی زبون باز میکنه اولین حرفی که میزنه اینه که : من این مدلی دوست نداشتم!! نیشخند

شب هم مامان ،بابا رو فرستاد کیک گرفت و یک میز شام مفصل چیدن و با همون مهمون هایی که داشتیم یک شِبه ِ ختنه سورون گرفتن ، بلکه من ده دقیقه خفه شم!! البته این طوری نگفتن بهم ، ولی خودم فهمیدم! چشمام قد نخود شده بود انقدر گریه کردم. و سوژمون هم پسر داییم بود که مرتب خاطرات گریه های من رو مرور میکرد- خداییش چقدر هم همه اش خجالت آور بود - و هی میپرسید یعنی ادم ها انقدر عوض میشن ؟؟ و من نمیدونستم واقعا آدم ها چقدر عوض میشن .

*پ.ن: ما هرچی صبر کردیم بلکه وب مارگزیده درست بشه ؛ نشد. مارگزیده جان ، به انجمن ف.ی.ل.ت.ر شدگان مقیم وبلاگستان خوش امدی! عینکبیخودی هم نامه نگاری نکن ، من اونجا رفتم و دعوا هم کردم ، ولی حل نشد. بیا همین جا پرشین پیش خودمون!

/ 0 نظر / 2 بازدید