پسرکم این روزها بی نهایت شیرین و خواستنی شده . جوجه کوچولوی من 60 سانت قدش شده و شیش کیلو وزنش. هیچ لذتی بالاتر از این نیست که با دیدن من میخنده و دست و پاهاش رو تند تند تکون میده . واکسن های دوماهگیش رو زدیم و عزیزکم مثل یک مرد واقعی تحمل کرد. من به جای اون گریه میکردم ، و دلم میخواست هزار بار برم زیر تیغ و یک بار سوزن خوردن اون رو نبینم.

/ 0 نظر / 2 بازدید