بی فزهنگ ها

خستگی ، سرخوردگی، نفرت و خشم ، ناامیدی ... تمام چیزهایی که از مهمونی برام موند.

دیگه نه میخوام بهش فکر کنم و نه حرفش رو بزنم. فقط میدونم ما جهان سوم هستیم ، درست هم نمیشیم ، مموتی هم از سر ِ این مردم بی فرهنگ زیاده . همین !

خسته ام ، خیلی . سه روزه گریه میکنم و حتی محبت ها و آغوش شوهرک هم نتونسته آرومم کنه . بعضی ها خیلی خرن! خیلییییییییییییی!

/ 1 نظر / 50 بازدید
سحر

فندق چرا ؟؟؟ چون فقط 13 نفر اومدن اینهمه احساس بد داشتی یا چیز دیگه هم شد ؟