ورود اقایان ممنوع

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند   نه هر که آینه سازد سکندری داند نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست   کلاه داری و آیین سروری داند تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن   که دوست خود روش بنده پروری داند غلام همت آن رند عافیت سوزم   که در گداصفتی کیمیاگری داند وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی   وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند بباختم دل دیوانه و ندانستم   که آدمی بچه‌ای شیوه پری داند هزار نکته باریکتر ز مو این جاست   نه هر که سر بتراشد قلندری داند مدار نقطه بینش ز خال توست مرا   که قدر گوهر یک دانه جوهری داند به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد   جهان بگیرد اگر دادگستری داند ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه   که لطف طبع و سخن گفتن دری داند

/ 0 نظر / 2 بازدید