عیدانه

 قبل از عمل مامان ازم قول گرفت که با شوشو مهربون بشم و دیگه به مامانش گیر ندم و دیگه ماجراهای عروسی و چرت و پرت های مامانش رو فراموش کنم و بی خیال بشم. خب من هم کارم لنگ بود و قول دادم، با خودم گفتم در حدی که مامانش پررو نشه و شوشو روش زیاد نشه تعدیل میکنم بعضی چیزها رو . عمل کردم و خورد به ماجرای حاملگی و بعد حرف مامانش وقتی محضِ امتحانش گفتم ما رسم داریم سیسمونی نصف نصف باشه که برگشت گفت " ما این مدلش رو دیگه ندیده بودیم! " . خیلی جلز و ولز کردم. یک عالم خط و نشون کشیدم مبنی بر اینکه یک کاری میکنم که بره توو زمین از خجالت . هیچ برنامه ء آدم کشی و خون و خونریزی هم نبود. خیلی راحت میخواستم خطش بزنم . قرار بود برای سیسمونی بریم ترکیه و دوبی که هم تخت و کمد و هم بقیه وسایلش رو از اون جا بخریم. به مامان گفتم میخوام از تمام لحظه هایی که خرید میکنیم فیلم و عکس بگیرم، دکتر رفتن ها با مامان ، سونوگرافی ها ، چیدن وسایل، بیمارستان رفتن و همه چیز، بعد بدم با عکس های خودمون و بی بی میکس و مونتاژ کنن و فیلم تولدش باشه، یک فیلم کامل بدون حضور حتی یک لحظه خاندان شوهر. بعدا هم اگر بگن چرا ما نیستیم ، بگم مگه کاری کردین که ازتون فیلم بگیرم؟ یادمه روزی که این نقشه رو با آب و تاب و صد البته با تمام نفرتی که نسبت به مامانش داشتم ، برای مامان شرح دادم ، مامان گفت : تو واقعا دختر منی؟ گفتم چی؟ مامان گفت تو این چیزها رو از من یاد نگرفتی. این دختری نبوده که من آرزوش رو داشتم و تربیت کردم ، این حرفای تو منو میترسونه ریحانه ! لجم گرفت ، گفتم واسه اون زنیکه نگرانین ؟ مامان گفت نه . واسه تو نگرانم. نگرانم کجا میخوای برسی با این همه نفرت . حالا یک حرفی زد، بیخیالش شو. اون هر بلایی سرش بیاد برای من سر سوزنی اهمیت نداره ، اما میترسم از اینکه تو دلش رو بشکنی و خدا قهرش بگیره . من از قهر خدا به تو میترسم. تو قول دادی به من .

گفتم من لاغر شدم هیچ ارتباطی به اون نداره . زرت و پرت کرده باید چوبش رو بخوره . دروغ گفته باید حالش جا بیاد. حرف مفت زده باید بفهمه یک من ماست چقدر کره داره . مامان با یک حال غریبی گفت من میترسم . کسی رو که پدر و مادر ادب نکنن روزگار ادبش میکنه مامان جان . نکن . مادره ، مادرِ بد ِ بدِ بدِ بد، باز برای شوهر تو مادره . خودت داری مادر میشی ، نکن. ما اگر کاری کردیم واسه این بوده که سرِ شما بلند باشه نه زبونتون دراز. یک کاری نکن روزی برسه کارت گیرِ اون آدم بمونه . اصلا مگه واسه خدا کار داره خدا یکهو زندگی ما رو زیر و رو کنه و اون پیش ما بشه پادشاه ؟ نکن .

اون روز فکر کنم باز به گریه و زاری من ختم شد که شما نگران همه هستین و به همه حق میدین الا من و باز مامان سکوت کرد.

دو سه روز پیش داشتیم با مامان حرف میزدیم، از اون گپ های مادر- دختریِ دلچسب . همون روزی که برای بی بی خرید کرده بودم و بردم به مامان نشون دادم. مامان یکهو گفت : حالا رسیدی به حرفم ؟ گفتم کدوم حرف؟ گفت : اینکه هرچه خدا خواست همان میشود ، هرچه دلم خواست نه آن میشود. یادته چقدر برنامه ریختی ... چقدر نقشه . دیدی اگه خدا نخواد تو بدجنسی کنی این طوری میشه . گفتم یکی بد کرده ، یکی خواسته ازش انتقام بگیره، بعد یک نفر دیگه مریض بشه که خدا میخواد نذاره من بدجنسی کنم ؟ بعدشم بدجنسی نیست اصلا ". مامان گفت به کسی که بهت محبت کرده محبت کنی که هنر نکردی، وظیفه است و ادای دین. محبت وقتی ارزش داره که به خودت فشار بیاری و بگی خدایا برای تو. اونجا میشه محبت .

توو فکر بودم که مامان گفت اگر من میمردم و حسرت دیدن این بچه به دلم میموند ، تو دیگه برات فرقی میکرد سیسمونیش رو کی بخره ؟ گفتم نه . گفت برات مهم بود یک فیلم باشه که همه چی توش باشه ؟ گفتم نه . گفت حاضر نبودی پول بدی مامانش بره به سلیقه خودش واسه بچه تو خرید کنه ، اما مامان تو هم زنده  باشه ؟ گریه گرفته بود، گفتم چرا. ولی این ها چیه میگین شما؟ مامان گفت هر اتفاقی امتحانه برای هرکس یک جور امتحانه . مریضی ِمن واسه من یک جور امتحانه ، واسه بابات یک جور، واسه تو یک جور. اون همه نقشه این شد که من الان نمیتونم دیگه سفر برم و همون کیش رو هم خودت اگر بتونی بری رفتی، اگر نه که از همین جا باید خریدهاش رو بکنی. این که تنهایی بری تخت و کمد بخری و من حتی نباشم که ببینم. چه برسه بخوای فیلم بگیری. بغض کرده بودم، مامان همون طوری که دستم توی دستش بود، گفت : تو اگر به اون محبت کنی ، به خودت کردی، تو انرژی ای که به اون میدی رو میگیری و اون هم انرژی ای که به دیگران میده .تو هرکار بکنی واسه خودت کردی، خودت داری بچه دار میشی ، مادر که بشی تازه میفهمی چی میگم. میفهمی من نگران ِ توام نه اون و نه  حتی شوهرت . من فقط نگران توام. کاری که ازم برمیامد این بود که کمکت کنم واسه لاغریت و ازت حمایت کنم تا ظاهرت بشه همونی که بودی، اما باطنت دست خودته . میخوای من زود خوب بشم همون دختر ِ خوب خودم باش.

امشب با شوشو رفتیم که برام ساعت بخره . ساعت های دم دستیم کلا نابود شدن همشون . یک ساعت هم واسه مامان انتخاب کردم، دیدم شوشو میگه یک ساعت قیمت مناسب واسه یک خانم میانسال دیگه چی دارین. فروشنده یک ساعت آورد که هم قیمت ساعت مامان بود، گفت نه ، این قیمت ها نمیخوام ، از این هم ساده تر میخوام . گفتم واسه کی میخوای؟ البته میدونستم که برای مامانشه احتمالا. گفت هیچ کی و بعد گفت آقا نمیخوام. همین دو تا رو حساب کن. من بین دو مدل برای مامان مونده بودم . به آقاهه گفتم هر دوش رو بگذارین. شوشو گفت چرا؟ گفتم یکیش برای مامان تو. گفت نه و نمیخواد. گفتم چرا؟ مامانت ساعت نداره . این هم جدید و قشنگه . دیدم ذوق کرده و میگه حالا وقتی عروس اصرار میکنه دیگه چاره ای نیست . و هر سه تا رو خرید. از راه هم که آمدم اول ساعت مامانش رو کادو کردم و رفتیم بالا و به همراه یک دسته گل رز تقدیم مادرشوهر جان کردیم. هرچند عکس العملش این بود که : من ساعت برام نحسه ، حالا شااااید این یکی خیر باشه . و بماند که ما ساعت سوییسی اصل تقدیمشون کردیم و ایشون فرمودن که سیتی زن یا کاسیو نداشت ؟ یول یک کاسیو بود شوشو میخواست بخره حدود هفتاد تومن بود، که من گفتم یک چیزی بخر که اگر مامانت به کسی گفت ما بهش کادو دادیم ، آدم شرمنده خودش نشه . بعد که مامانش این طور گفت کمی و کمی دلمون سوخت، البته  اونم زود به خودمون دلداری دادیم که ما انجام وظیفه کردیم ، بقیه اش به ما مربوط نیست .

پسری هم یک بلوز اسپرت به بنده کادو داده وخب بچه ام هنوز مامانش رو درست ندیده ، از اون جهت سایز نداشته و کمی تنگه . انشالله وقتی به سلامت دنیا بیاد و دیدارها تازه بشه، بلوزه  هم اندازه میشه!

برنامه روز مادر بیمارستانی هم به فردا افتاد. انقدر این مدت هممون گرفتار بودیم که هیچ کدوم فرصت نکرده بودیم فکر کادوی خوب باشیم برای مامان. حال مامان هم بهتره خدا رو شکر. البته هنوز بدون کمک نمیتونه راه بره و سرگیجه هاش هست . هنوز هم ما چشم امیدمون به آسمونه . فردا جواب تست های پاتولوژی میاد و من دست به دامن ِ بانویی ام که خودش مادر بود و فردا روز ِ تولدشه و به احترام اون تمامِ هستی ، هست شده . همو که خدا فرمود «یا اَحْمَد! لَوْلاکَ لَمَا خَلَقْتُ الأفْلاکَ، وَ لَوْلا عَلِیٌّ لَما خَلَقْتُکَ، وَ لَوْلا فاطِمَةُ لَما خَلَقْتُکُما» . به حرمتش امید دارم که خدا امیدمون رو ناامید نکنه و تست ها خالی باشه و دست ِ ما پُر. انشالله ... راستی عیدِتون مبارک خانم ها . روزتون مبارک مادرها.مخصوصا تمام مادرها و تمامِ خانم هایی که این مدت بودند با من و بودنشون بهم کلی انرژی مثبت داد که خدا این همه دعا رو رد نمیکنه ، حتی اگر دعای من ِ روسیاه رد بشه .

از هر کرانه تیرِ دعا کرده ام روان

باشد کزان میانه یکی کارگر شود

/ 119 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بیتا

کیفور شدم جالب بود برام

مامان مهربون

سلام خیلی پست قشنگی بود امیدوارم روابط من هم بهتر بشه مامانت راست می گه راستی نی نی من هم به دنیا اومده بیا قند عسلم رو ببین[قلب]

سمان

عزیزم روزت مبارک امیدوارم مامان ام به زودی خوب شن وخیلی خوشحالم از این که رویه ات و عوض کردی امیدوارم تاثیر گذار باشه

زی زی

دلم اندازه همه دنیا گرفته.. اشکم بی اختیار میاد.. دعا میکنم.. تو هم برای همه دعا کن..

خانم خونه

ریحانه جان من کامنت نمیدادم اما برای مادرت دعا کردم وقت نداشتم بتونم صفحه نظراتو باز کنم اما دلم باهات بود حتی شده چند ثانیه وبتو باز میکنم هرروز و خدا رو به حق حضرت فاطمه قسمش میدم که مامانتو صحیح و سالم به خونه اتو برگردونه

صفورا

خوشحالم که حال مامانت بهتره خدا رو شکر.[لبخند]

ماريا

عزیزم روزت میارک روز مادر گلتم مبارک .ریحانه جان ایشالله که خیره و خالی ..........منتظر خبریم گلم و نگران .بیخبرمون نذار

سمانه

فندق من فکر می کردم ساعت کاسیو خیلی خوب و با حال باشه ها!

سانیا

سلام من رهگذری وبت را دیدم خیلی زیبا می نویسی من که خیلی دوست داشتم . و این که سخنان گوهر باری از مادرتون خوندم که واقعا تحسینشون می کنم برای من که خیلی آموزنده بود.